Declaració d'intencions...

Fa anys que tinc un domini registrat, www.agrieco.org amb la idea de
fer, algun dia, una web sobre agricultura ecològica...
Avui m'he posat amb la idea de fer una web que sigui útil des del punt
de vista dels hortelans...
De idees en tinc moltes, però ja vorem les que s'acaben materialitzant,
però una d'elles és que fos una web cooperativa, rollo wikipèdia, a on
els usuaris poguessin col·laborar aportant informació, mentre els feia
servei (consultar calendari de plantacions, marcs de plantacions, remeis
per a malures, poder portar un calendari de l'hort, etc.).

Consells

Fondària per plantar les llavors

Com a regla general, quan més gran és la llavor, més fonda s'ha de plantar... Per orientar-vos, la fondària seria de 3 vegades la mida de la llavor...